Prosjektgruppa for Stad skipstunnel er en interessegruppe som har som mål å få realisert Stad skipstunnel som et nasjonalt prosjekt gjennom en særskilt statlig finansiering. Stad skipstunnel prosjektet er eid av Selje, Vanylven og Vågsøy kommune som alle er representert i styringsgruppen. Styringsgruppen er også satt sammen av viktige fremtidige brukere av tunnelen som Norges Fiskarlag, Kysterederiene og Hurtigbåtforbundet. Se oversikten over medlemmene i styringsgruppen nedenfor til høyre.

Samferdselsdepartementet har bedt Kystverket om å utarbeide et forprosjekt om Stad skipstunnel. Forprosjektet, som skal overleveres til departementet våren 2017, gir et viktig grunnlag for kvalitetssikring fase 2 (KS2), som er neste og siste steg før Stortinget tar en endelig beslutning om Stad skipstunnel.

Les mer om Kystverket sitt arbeid med Stad skipstunnel her.

Prosjektleder
Randi P. Humborstad

Styringsgruppeleder
Rolf Domstein

Prosjekteier
Selje, Vanylven og
Vågsøy kommune

Kontakt
Randi P. Humborstad
randi@maloyvekst.no

Stad skipstunnel
v/ Måløy vekst
Gate 1 nr 80
6700 Måløy

Facebook

Styringsgruppe
Rolf Domstein (styreleder)
Jenny Følling (fylkesordfører SFJ)
Kjell Ingebrigtsen (Norges Fiskarlag)
Siri Hatland (Kystrederiene)
Jan Atle Stang (NHO SFJ)
Nils P. Støyva (LO SFJ)
Ottar J. Aare (Hurtigbåtforbundet)
Svein Gjelseth (Vanylven Utvikling)
Ottar Nygård (Selje kommune)
Stein Robert Osdal (ordfører Selje)
Kristin Maurstad (ordfører Vågsøy)
Lena Landsverk Sande (ordfører Vanylven)