Prosjektgruppa for Stad skipstunnel er en interessegruppe som har som mål å få realisert Stad skipstunnel som et nasjonalt prosjekt gjennom en særskilt statlig finansiering. Stad skipstunnel prosjektet er eid av Selje, Vanylven og Vågsøy kommune som alle er representert i styringsgruppen. Styringsgruppen er også satt sammen av viktige fremtidige brukere av tunnelen som Norges Fiskarlag, Kysterederiene og Hurtigbåtforbundet. Se oversikten over medlemmene i styringsgruppen nedenfor til høyre.

Les mer om Kystverket sitt arbeid med Stad skipstunnel her.

Prosjektleder
Randi P. Humborstad

Styringsgruppeleder
Rolf Domstein

Prosjekteier
Selje, Vanylven og
Vågsøy kommune

Kontakt
Randi P. Humborstad
randi@maloyvekst.no

Stad skipstunnel
v/ Måløy vekst
Gate 1 nr 80
6700 Måløy

Facebook

Styringsgruppe

Rolf Domstein (styreleder)
Jenny Følling (fylkesordfører SFJ)
Kjell Ingebrigtsen (Norges Fiskarlag)
Tor-Arne Borge (Kystrederiene)
Tom Knudsen (NHO SFJ)
Nils P. Støyva (LO SFJ)
Ottar J. Aare (Hurtigbåtforbundet)
Svein Gjelseth (Vanylven Utvikling)
Ottar Nygård (Selje kommune)
Stein Robert Osdal (ordfører Selje)
Kristin Maurstad (ordfører Vågsøy)
Lena Landsverk Sande (ordfører Vanylven)