Kystverket skal bygge verdens aller første fullskala skipstunnel.
Les mer om Kystverket sitt arbeid med Stad skipstunnel her. 

Måløy Vekst, Stad Vekst og Vanylven Utvikling samarbeider om forprosjektet «Ringvirkninger av Stad skipstunnel», hvor vi skal kartlegge og beskrive de nye mulighetene skipstunnelen vil gi for næringslivet, reiselivet og for de som bor her.

I prosjektet skal vi beskrive markedspotensial og konsept for reisemålsutvikling i det regionale nærområde til skipstunnelen. Vi skal involvere og ha dialog med interessenter for å kartlegge behov, muligheter og forutsetninger for økt mobilitet rundt Stad skipstunnel med hensyn til tilrettelegging for turisme, næringsutvikling og attraktive lokalsamfunn. Og vi skal beskrive infrastruktur som må utvikles med hensyn til ønsket reisemål-, nærings- og lokalsamfunnsutvikling.