Styringsgruppen for Stad skipstunnel er en interessegruppe som har hatt som mål å få realisert Stad skipstunnel som et nasjonalt prosjekt gjennom en særskilt statlig finansiering. Styringsgruppen har jobbet med kontinuerlig informasjons- og påvirkningsarbeid siden 2012. Styringsgruppen valgte å legge ned sitt  arbeid da Stortinget endelig vedtok bygging av Stad skipstunnel 11. mai 2021. Styringsgruppen var satt sammen av viktige fremtidige brukere av tunnelen som Norges Fiskarlag, Kystrederiene og Hurtigbåtforbundet, samt hadde representasjon av politisk ledelse i Vestland og Møre og Romdal fylke, og ordførerne i Vanylven, Stad og Kinn kommune. Styringsgruppen sitt arbeid er blitt ledet av styringsgruppeleder Per Sævik/Rolf Domstein og prosjektleder i Måløy Vekst, Randi Humborstad,  siden 2012. 

Kystverket skal bygge verdens aller første fullskala skipstunnel. Les mer om Kystverket sitt arbeid med Stad skipstunnel her. 

Prosjektleder
Randi P. Humborstad

randi@maloyvekst.no