Forslag til hvordan inngangsportalene til Stad skipstunnel
vil kunne bygges, illustrert av Kystverket/ Snøhetta

Se video
Stad skipstunnel blir verdens første skipstunnel. Tunnelen vil redusere risikoen for skipsulykker, redusere ventetiden for skipsfart og legge til rette for mer sjøtransport av gods.