Regjeringen legger opp til en ny utsettelse av Stad skipstunnel prosjektet i forbindelse med økte kostnader. Dette kommer frem i revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram i dag. I revidert nasjonalbudsjett orienterer regjeringen om store økninger i kostnadsanslaget for prosjektet Stad skipstunnel. Regjeringen vil derfor be Kystverket vurdere om det er mulig å gjennomføre prosjektet til en lavere kostnad, før de vil komme tilbake til Stortinget i saken i forbindelse med statsbudsjettet for 2024.

Stad skipstunnel er blitt dyrere som et resultat av prisvekst og en ny usikkerhets- og kostnadsanalyse som ligger til grunn for kostnadsanslaget.  Prisveksten gjelder for samtlige samferdselsprosjekt i Norge. Når det kommer til den store usikkerheten så er mye av usikkerheten knyttet til at vi aldri har bygget en skipstunnel før. Men det er først når man får inn tilbud fra entreprenører at man kan si hva Stad skipstunnel vil komme til å koste. 

Nå er det nok utredninger og trenering av dette prosjektet. Det finnes vel knapt et prosjekt som er mer utredet enn Stad skipstunnel. Stad skipstunnel prosjektet er «gryteklart», og Kystverket legger opp til at konkurransegrunnlaget skal lyses ut rett over sommerferien.

Stortinget vedtok akkurat på denne datoen for to år siden, 11. mai 2021, at Stad skipstunnel skal bygges.  Samtlige partier unntatt MDG stemte for. Stad skipstunnel har støtte fra et samlet Vestland, LO, NHO, Norges Fiskarlag, Kystrederiene, Havila Kystruten, Hurtigbåtforbundet, Bellona og næringsliv langs hele kysten.

Sjøtransport er ikke prioritert i Norge.  I den gjeldende Nasjonal transportplan skal 97% brukes på vei og bane, kun 3% skal brukes på sjøtransport. Et land som lever av havet må investere i sjøveien langs kysten! Stad skipstunnel vil gjøre sjøtransporten tryggere, mer effektiv og mer miljøvennlig.

Rolf Domstein, næringslivsleder
Randi Humborstad, daglig leder Måløy Vekst