Måløy Vekst, Stad Vekst og Vanylven utvikling ønsker velkommen til frokostmøte om Stad Skipstunnel. Målet er å informere hovedstadspressen og sentrale beslutningstakere om prosjektet.

Frokostmøtet vil vere på Hotel Bristol i Oslo tirsdag 14. mars kl. 08.00-09.45.

Måløy Vekst sender direkte fra frokostmøtet HER.

Stad skipstunnel blir verdens første skipstunnel. Tunnelen vil redusere risikoen for skipsulykker, redusere ventetiden for skipsfart og legge til rette for mer sjøtransport av gods. For nærskipsfarten vil Stad skipstunnel bety sikre leveranser, mindre ventetid, kortere transporttid, og at kvaliteten på råvarer som skal fraktes forbi Stad holder seg god. En undersøkelse blant Kystrederiene sine medlemmer, viser at hele 80% vil benytte seg av tunnelen på regulær basis. Fiskebåter, brønnbåter, servicebåter, containerskip, hurtigbåter og kystruten vil kunne bruke Stad skipstunnel. 

Stad skipstunnel vil styrke sjøen som transportåre ved bedret sjøsikkerhet, økt regularitet, kortere reisetid og mindre drivstoffbruk. På kysten er det hurtigbåtene som er vår jernbane, og på Vestlandet kommer det snart utslippsfrie hurtigbåter som vil knytte kysten sammen. Stad skipstunnel vil muliggjøre hurtigbåt mellom Bergen og Ålesund, noe som vil styrke videre næringsutvikling, mobilitet og sysselsetting på kysten. 

Stortinget har vedtatt bygging av Stad skipstunnel, og prosjektet skal ut på anbud i løpet av 2023. Kystverket planlegger byggestart i 2024.

Meld deg på HER.

Program:

  • Nå kommer Stad skipstunnel v/Kystdirektør Einar Vik Arset og prosjektleder Terje Skjeppestad i Kystverket
  • Stad skipstunnel – viktig for fiskerinæringen v/adm. dir. i Fiskebåt, Audun Maråk
  • Stad skipstunnel og vekst i sjømatnæringen v/ adm. dir. i Sjømat Norge, Geir-Ove Ystmark
  • Økt godsoverføring og næringsutvikling langs kysten v/ adm. dir. i Kystrederiene, Tor-Arne Borge
  • Grønn passasjertransport til sjøs v/adm. dir. NHO Sjøfart, Frode Sund
  • Stad skipstunnel – næringspolitikk i praksis v/Kenneth Sandmo, avdelingsleder Næringspolitisk avdeling LO
  • Fordeler med Stad skipstunnel – klima, miljø og sikkerhet v/seniorrådgiver i Bellona, Sigurd Enge
  • Paneldiskusjon v/møteleder Randi Humborstad, Måløy Vekst