Styringsgruppen for Stad skipstunnel inviterer til seminar om prosjektet under Arendalsuka i august. Festivalen er Norges største politiske møteplass hvor aktører innen politikk, samfunns- og næringsliv møtes for debatt og utforming av politikk.

Stad skipstunnel-seminaret skjer ombord i «Vestlandsbåten» MS Sandnes tirsdag 13. august. Kl. 14.00-15.00.

Daglig leder i Måløy Vekst, Randi Humborstad, understreker viktigheten av å delta på Arendalsuka:

  • Måløy Vekst har god erfaring med å delta på Arendalsuka. Vi benytter Arendalsuka til politisk påvirkning og nettverksbygging. Dette er tredje året på rad Måløy Vekst arrangerer seminar på Arendalsuka for å informere og opplyse sentrale beslutningstakere om viktige saker for næringslivet i regionen vår.

I år samarbeider de med Kystrederiene, og Vestland og Møre og Romsdal fylkeskommuner om dette seminaret.

  • Vi har fått på plass et spennende program med innlegg fra Norges Fiskarlag, Nærings- og fiskeridepartementet, Kystverket, Kystrederiene, Havila Kystruten og GulenSkyss. Disse aktørene vil belyse status for prosjektet, og hvor viktig Stad skipstunnel er for næringslivet, nærskipsfarten og tryggheten langs kysten vår, forteller Humborstad.

Regjeringen har gitt klarsignal til at Kystverket kan lyse ut anbudskonkurransen for bygging av Stad skipstunnel. I september skal prosjektet ut på anbud, og byggingen av verdens første skipstunnel kan etter planen starte i 2025.

Stad skipstunnel er det eneste store investeringsprosjektet i Nasjonal transportplan (NTP) innenfor sjøtransport, og er en forutsetning for å binde Vestlandet sammen sjøvegen og øke sikkerheten for de sjøfarende. Sjøen er fremtidens transportåre, og realisering av Stad skipstunnel er nødvendig for å realisere den veksten Norge ønsker i kyst- og havnæringene.