Prosjektgruppa for Stad skipstunnel møtte leder av Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Nikolai Astrup (H), den 18. mars. Nikolai Astrup leder komiteen som skal behandle Nasjonal transportplan (NTP) våren 2017. Nasjonal transportplan (NTP) presenterer regjeringens transportpolitikk som legges fram i form av en stortingsmelding for Stortinget før påske 2017. NTP blir deretter behandlet i Transport- og kommunikasjonskomiteen, som legger sin innstilling fram for Stortinget før sommeren 2017.