Bilde fra venstre: Håkon Raabe (Sintef Bedriftsutvikling), Terje Andreassen (Kystverket), Per-Arne Tuftin (Innovasjon Norge), Paul-Ingvar Dekkerhus (Nord-Trøndelag havn Rørvik IKS), Rolf Domstein (Stad skipstunnel), Randi Humborstad (Stad skipstunnel).

 

Stortingspolitikere, næringslivsfolk og representanter fra interesseorganisasjoner var 5. april samlet på Hotel Bristol i Oslo for å diskutere Stad skipstunnel. Hovedfokus i møtet var å synliggjøre samfunnsnytten av prosjektet, få frem verdiene for næringslivet, og da med spesielt fokus på transport av sjømat og reiselivsnæringen. De rundt 40 fremmøtte fikk høre innlegg av prosjektleder for prosjektgruppa for Stad skipstunnel, Randi Paulsen Humborstad, prosjektleder Terje Andreassen i Kystverket, prosjektdirektør Håkon Raabe i SINTEF Raufoss Manufacturing, havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS og reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin i Innovasjon Norge.

Planene om en lakserute fra Nord-Trøndelag til Hirtshals ble presentert av havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus i Nord-Trøndelag Havn. Stad skipstunnel vil være et ekstra pluss for regulariteten i et slikt transporttilbod, mener Dekkerhus. Nord-Trøndelag Havn samarbeider med Kristiansund og Nordmøre Havn i Kystalliansen, og vil etablere to utskipingspunkt for laksen, fra Hitra og fra Kråkøy i Nord-Trøndelag. Målet er å flytte halvparten av lakseeksporten fra bil til båt. Styringsgruppeleder for Stad skipstunnel, Rolf Domstein, mener en tunnel er avgjørende for å lykkes med rutetransport av laks sjøveien. Det er lett å undervurdere betydningen av regulariteten i ei slik rute, mener han.