Bilde av f.v. styreleder Rolf Domstein, fiskeriminister Per Sandberg og prosjektleder for Stad skipstunnel, Randi P. Humborstad

Prosjektgruppa for Stad skipstunnel møtte fiskeriminister Per Sandberg 4. mai.
Per Sandberg presiserte at Fremskrittspartiet har vært positive til Stad skipstunnel i alle år. Han er også klar på at Stad skipstunnel politisk ikke er noe problem fordi alle partiene har sagt at de ønsker å bygge den, sier prosjektleder Randi Paulsen Humborstad i Stad skipstunnel.

– For oss var det viktig å møte Sandberg fordi han er nestleder i Fremskrittspartiet, men også fordi han er fiskeri- og kystminister. Det var viktig for oss å få frem at fiskerinæringens nytte av Stad skipstunnel er utelatt fra regnskapet for samfunnsøkonomisk nytte, sier Paulsen Humborstad.

KS1 (den eksterne kvalitetssikringen av konseptvalgutredningen fra 2012) har utelatt å tallfeste en del viktige nytteeffekter av tunnelen som verdien av overført trafikk fra vei til sjø, mindre kostnader og reduserte tap for fiskeri- og havbruksnæringen, trygghet for sjøfarende, økt turisme og næringseffekter som følge av bedre kommunikasjon. SINTEF Bedriftsutvikling har regnet på disse ikke prissatte nytteffektene av tunnelen og kommet til at det er overveiende sannsynlig at Stad skipstunnel vil ha positiv samfunnsøkonomisk netto nytte, og at den minimum ligger i området 0,5-1 milliard kroner. En av de største ikke prissatte nytteeffektene av tunnelen er positive effekter for fiskerinæringen. Ved dårlig vær ønsker ikke fiskebåtene å passere Stad for å levere grunnet kvalitetsforringelse på fangsten. Det blir da færre aktuelle mottakssteder og fiskerne får dårligere priser, samt at fangst blir levert til mel/oljeproduksjon. Fiskerinæringen taper, i følge SINTEF Bedriftsutvikling, 30-40 millioner kroner årlig på grunn av vanskelig passering forbi Stad.

Også oppdrettsnæringen opplever tapte inntekter pga. prisreduksjon grunnet ventetid/dødtid i fabrikk. 20% av brønnbåtene til Rostein blir forsinket pga. værforholdene på Stadhavet, og hvert døgn seiler bare dette rederiet tre skip forbi Stad om været tillater det. Marine Harvest har flere av sine oppdrettsanlegg sør for Stad og lakseslakteriet sitt nord for Stad, på Eggesbønes i Fosnavåg. Dette er et av verdens største lakseslakterier som produserer 1,6 millioner laksemåltider hver dag, og sender opptil 28 trailere ut på vegene våre hver dag. Stad skipstunnel vil også kunne bidra til å få sjømateksport på kjøl. Med realisering av Stad skipstunnel får vi reduserte ventetider, regularitet og en mer effektiv seilas forbi Stad. Med Stad skipstunnel vil det bli mulig å etablere stabile nærsjøfartsruter langs vestlandskysten. I dag eksporterer Norge 36 millioner sjømatmåltider hver dag. En dobling, og på sikt en fem/seksdobling av dagens produksjon, vil føre til at kapasiteten på veinettet sprenges og antall ulykker øker dramatisk.