Personer på bildet fra venstre: Øivind T. Hansen (pressekontakt LO), Kristin Maurstad (ordfører Vågsøy kommune), Randi Humborstad (prosjektleder Stad skipstunnel), Hans-Christian Gabrielsen (nestleder LO), (Nils P. Støyva (distriktssekretær LO Sogn og Fjordane).

 

Medlemmer av styringsgruppa for Stad skipstunnel har i dag hatt møte med nestleder i LO, Hans- Christian Gabrielsen. LOs distriktssekretær for Sogn og Fjordane, Nils P. Støyva, ordfører i Vågsøy, Kristin Maurstad, og prosjektleder for Stad skipstunnel, Randi P. Humborstad, hadde tatt turen til Oslo for å orientere om status for prosjektet, og for å be om støtte og drahjelp inn mot rullering av Nasjonal transportplan (NTP).

Nestleder i LO, Hans-Christian Gabrielsen, var tydelig på at LO står fast på at Stad skipstunnel må realiseres i første 4-års periode av NTP (2018-2021). Ny NTP blir lagt frem for Stortinget våren 2017. LO har vært en viktig støttespiller for Stad skipstunnel-prosjektet i alle år, og har et enstemmig kongressvedtak om realisering av Stad skipstunnel, som går helt tilbake til 2009. Også den tidligere LO-lederen, Roar Flåthen, spilte en viktig rolle inn mot Nasjonal transportplan som ble vedtatt i Stortinget 18. juni i 2013. Den rødgrønne regjeringen la da Stad skipstunnel inn i Nasjonal transportplan (NTP) i siste 6-års periode med 1 milliard kroner (f.o.m. 2018).

For LO er Stad skipstunnel et viktig prosjekt for å få realisert målsettingen med å få mer gods fra veg til sjø. De fire borgerlige partiene er enige om å flytte 30 prosent av godstransporten fra vei til sjø og bane innen 2030. Det tilsvarer minst 300 000 trailere i året. Gabrielsen var tydelig på at for å få til dette så må man få på plass effektive transportruter langs kysten vår, og at realisering av Stad skipstunnel betyr en mer effektiv seilas forbi det fryktede Stadhavet med reduserte ventetider og regularitet for sjøtransporten.

Stad skipstunnel er et meget viktig prosjekt for å lage mer robuste arbeidsmarkedsregioner og ta hele kysten i bruk. Den maritime klyngen på Vestlandet er helt unik, og skipsfarten og fisket langs kysten trenger denne tunnelen ut i fra både et sikkerhetsperspektiv, men også i forhold til infrastruktur og mobilitet av mennesker, varer og tjenester, sier nestleder i LO, Hans-Christian Gabrielsen.

Stad skipstunnel er dessuten et viktig tiltak for å få flyttet mer gods fra veg til sjø. Dette vil også være et nyttig bidrag for å nå klimamålene i Parisavtalen. LO vil være en aktiv samarbeidspartner for å få realisert Stad skipstunnel i første 4-års periode av Nasjonal transportplan, tilføyer Gabrielsen.

For mer informasjon:
Randi Paulsen Humborstad
prosjektleder
Nordfjord Vekst AS
E-post: randi@nordfjordvekst.no
Mobil: 977 57 394

Kristin Maurstad
ordfører
Vågsøy kommune
E-post: kristin.maurstad@vagsoy.kommune.no
Mobil: 412 34 049