Møte med Venstre. Fra venstre Abid Raja (Transportkomiteen), Rolf Domstein (styringsgruppeleder Stad skipstunnel), Sveinung Rotevatn (stortingsrepresentant Sogn og Fjordane), Randi Humborstad (prosjektleder Stad skipstunnel).

 

Prosjektgruppa for Stad skipstunnel har hatt positive møter med Venstre og Høyre på Stortinget. I disse dager pågår det forhandlinger mellom regjeringspartiene (H og FrP) og støttepartiene (Venstre og KrF) om prioriteringene i stortingsmeldingen Nasjonal transportplan (2018-2029) som skal legges frem for Stortinget før påske. For prosjektgruppa var det derfor meget viktig å få positive signaler når man nå er inne i en prioriteringsfase på regjeringsnivå.

Møte med Høyre. Fra venstre Bjørn Lødemel (stortingsrepresentant Sogn og Fjordane), Rolf Domstein (styringsgruppeleder Stad skipstunnel), Randi Humborstad (prosjektleder Stad skipstunnel), Helge Orten (stortingsrepresentant Transportkomiteen, Møre og Romsdal).

Prosjektgruppa for Stad skipstunnel har store forventninger til at Venstre og Høyre prioriterer Stad skipstunnel i første 4-års periode av Nasjonal transportplan (2018-2021). Prosjektet er «gryteklart» og må nå gjennomføres uten ytterliggere opphold for raskt å kunne realisere nyttevirkningene. I følge Kystverket kan man starte byggingen av Stad skipstunnel i 2019, hvis politikerne ønsker det.