Kortere reisetid, mindre drivstoffbruk og opp mot 60 prosent mindre CO₂-utslipp.

Dette viser en rapport som er utarbeidet av Rolls Royce Marine, der de har sett på forskjeller i drivstoff-forbruk og utslipp av CO2 mellom å gå ytre lei på Stadhavet, og indre lei med en tenkt rute via skipstunnelen. Sammenligningen viser en betydelig forskjell mellom de to alternative rutene i favør av å gå i skipstunnelen under bølgeforhold som er normalt for Stadhavet i vinterhalvåret.

Kort om tall: 
Drivstoff-forbruket blir redusert med mellom 60% (for skip på ca. 40 meter) til 30% (skip rundt 140 meter) når de går en tenkt skipstunnel rute. Forskjellen i utslipp av CO2 i sammenligning mellom en skipstunnel-rute mellom Åramsundet og Raudeberg, og passering Stadhavet mellom samme punkt vil i snitt utgjøre 15 tonn for 17 fartøy som er med i undersøkingen. Dette er sammenlignbart med CO2 utslippet fra 14 bilar med årlig kjørelengde på 15 000 kilometer pr. bil.

17 skip reduserer CO2 utsleppet med 15 tonn ved å segle i tunnel. 70 skip vil gi en reduksjon på vel 60 tonn CO2.

Kontaktpersoner:
Leif Vartdal, Rolls-Royce, 917 67 269
Per Sævik, Havila, 905 94 914
Svein Gjelseth, Vanylven Utvikling, 905 45 833