Samferdselsminister Knut Arild Hareide og KrF har vært pådrivere for å få realisert Stad skipstunnel. Og  i møte den 19. august kunne Hareide forsikre styringsgruppa for Stad skipstunnel og ordfører i Stad kommune, Alfred Bjørlo, og  gruppeleder for Vestland KrF, Trude Brosvik, om at han jobber for å få på plass oppstartmidler til Stad skipstunnel på neste års statsbudsjett. Et samlet Vestland og næringsliv på kysten forventer at regjeringen følger opp gjeldende Nasjonal transportplan, og starter byggingen av Stad skipstunnel i 2021. Nå er det på tide med handling og ikke flere utsettelser for Stad skipstunnel!

Sjøen er fremtidens transportåre

Stad skipstunnel vil gjøre sjøtransporten tryggere, mer effektiv og mer miljøvennlig. Kysten og kystnæringene trenger tunnelen, og Stad skipstunnel vil føre til økt verdiskapning på kysten. Norsk sjømatnæring er spådd en formidabel vekst i fremtiden, noe som vil føre til økt belastning på veinettet. En mer effektiv seilas forbi Stad vil legge til rette for at mer gods kan fraktes sjøveien, noe som betyr blant annet færre vogntog med fisk gjennom det sentrale Østlandet.

Kun med Stad skipstunnel vil det være mulig å etablere hurtigbåtforbindelse mellom Bergen og Ålesund, noe som vil knytte Vestlandet sammen, og skape en større og mer attraktiv bo- og arbeidsmarkedsregion fra Ålesund, via den maritime klyngen på søre Sunnmøre, til de sterke næringslivsbyene Måløy og Florø. En hurtigbåt vil være en styrke for næringsutvikling og utvikling av reiselivsnæringen i regionen. Bygging av Stad skipstunnel vil også, i disse krisetider, være et motkonjunkturtiltak for å skape sysselsetting og verdiskaping i bygg- og anleggsbransjen, og skape positive ringvirkninger for næringslivet på Vestlandet.

Stad skipstunnel prosjektet er «gryteklart»

Stad skipstunnel prosjektet er «gryteklart». Prosjektet er grundig utredet, reguleringsplanen er vedtatt og kostnadene er godt innenfor rammen i Nasjonal transportplan (NTP). Etter bestilling fra Samferdselsdepartementet har Kystverket fått ned kostnadene i prosjektet til ca. 2,7 mrd. kr., noe som er nærmere 300 mill. kr. under kostnadsrammen i NTP. Stad skipstunnel er fullfinansiert i gjeldende NTP, og stortinget har vedtatt byggestart for Stad skipstunnel i inneværende stortingsperiode (2017-2021). Dermed er statsbudsjettet for 2021 siste sjanse for å innfri tidligere løfter fra regjering og storting. Kystverket har foreslått en fremdriftsplan med byggestart i 2021, og åpning av verdens første skipstunnel i 2025. Stad skipstunnel er støttet av et samlet Vestland og næringsliv langs hele kysten.