11. mai 2021 kommer til å gå inn i historiebøkene for Stad skipstunnel. Det var dagen da Stortinget vedtok bygging av Stad skipstunnel. Stortinget vedtok følgende:

«Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2021 kan starte opp investeringsprosjektet Stad skipstunnel innenfor en kostnadsramme på 4 090 mill. kroner. Fullmakten gjelder også forpliktelser som inngås i senere budsjettår, innenfor kostnadsrammen for prosjektet. Samferdselsdepartementet gis fullmakt til å prisjustere kostnadsrammen i senere år».

Nå er den lange ventetiden endelig over og byggingen av Stad skipstunnel kan starte. Kystverket har startet forberedende aktiviteter og planlegger byggestart i 2022.  Verdens første skipstunnel vil kunne åpnes i 2025 eller 2026.

Historien om Stad skipstunnel startet for snart 150 år siden. Ideen om å bygge en skipstunnel for å unngå det fryktede Stadhavet ble lansert i Nordre Bergenhus Amtstidende i 1874. Under annen verdenskrig hadde tyskerne planer om å bygge skipstunnel for å verne skipstrafikken rundt Stad, både mot dårlig vær og mot angrep.

På midten av 1980-tallet reiste fiskeren, bokselgerne og lokalpolitikeren Johannes Baldersheim den lange veien fra Bømlo til Selje for å snakke varmt om skipstunnel, slik at båttrafikken kunne slippe det ekstremt værharde havstykket utenfor Stadlandet. Kjent som det tøffeste og farligste langs norskekysten. Baldersheim ble i begynnelsen sett på som en skrulling da han ringte daværende ordfører i Selje, Åge Starheim, og fortalte om idéen om en skipstunnel på Stad. Etter flere møter med Baldersheim, blir ordføreren overbevist og i 1985 blir det holdt folkemøte om Stad skipstunnel i Selje. Siden har prosjektet vært igjennom utallige utredningen og en kontinuerlig politisk kamp med mange oppturer og nedturer.

Men det som til slutt skulle bli avgjørende var at regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF måtte forhandle med Fremskrittspartiet for å få flertall for statsbudsjettet for 2021. Fremskrittspartiet krevde da 75 millioner kroner i oppstartsmidler til Stad skipstunnel, og sikret dermed at det «gryteklare» prosjektet fikk den nødvendige startbevilgningen.

Realisering av Stad skipstunnel vil gjøre sjøtransporten tryggere, mer effektiv og mer miljøvennlig. Stad skipstunnel vil sikre god fremkommelighet og regularitet for sjøtransport rundt Stad, og bidra til å flytte tungtrafikk vekk fra et overbelastet veinett, noe som betyr færre fullastede vogntog med fisk gjennom det sentrale Østlandet. Stad skipstunnel handler om verdiskapning og arbeidsplasser langs kysten. For nærskipsfarten vil Stad skipstunnel bety sikre leveranser, mindre ventetid, kortere transporttid og at kvaliteten på fisken som skal fraktes forbi Stad holder seg god. Kun med Stad skipstunnel vil det kunne etableres en hurtigbåtforbindelse mellom Bergen og Ålesund. Et slikt hurtigbåttilbud vil knytte sammen regioner og skape en ny bo- og arbeidsmarkedsregion fra Ålesund, via den maritime klyngen på søre Sunnmøre, til de sterke næringslivsbyene Måløy og Florø. En hurtigbåt vil være en styrke for næringsutvikling og utvikling av reiselivsnæringen i regionen. Stad skipstunnel blir verdens første skipstunnel og vil bli en stor turistattraksjon.

Gratulerer til alle som har kjempet for Stad skipstunnel i så mange år!